Stadil

 

 

 

 

 

 

 

 

Søster til C. Walsh Stadil 2000

 

 

 

 

 

Flyvergrav v/ Stadil

                     

Mindesten for australsk flybesætning, der under 2. Verdenskrig blev skudt ned over Stadil.

 

Stadil, 8 flyvere. Flyverne hviler på nedstyrtningsstedet. En mindesten er nær det vandfyldte hul lavet af flyet syd for gården, Stadiløvej 8, 6980 Tim.
FAF: "I forbindelse med et bombetogt til Berlin natten til den 4. september 1943 blev Lancaster EE 138 skudt i brand over Vestjylland. Flyet styrtede ned vest for Stadil og eksploderede, da det ramte jorden, ca. 400 m syd for Ingemann Halkjærs gård. Trods spærretid måtte gårdejeren ledsage en dansk ambulance og nogle tyskere til det ret vanskeligt tilgængelige nedstyrtningssted.
Her fandt man resterne af et fly, der var sprængt i 1000 stykker, og et stort hul, som allerede var fyldt med vand, idet stedet lå på kanten mellem land og rørskov.
I. Halkjær og andre fra sognet lavede kort efter et trækors, der blev sat over nedstyrtningsstedet. Teksten lød: "Minde over allierede flyvere".
I 1949 besøgte moderen til en af de omkomne flyvere nedstyrtningsstedet, og da Halkjær så, hvor rørt hun blev over det simple trækors, besluttede han sig til at sætte sig i spidsen for en indsamling med det formål at få rejst en mindesten på stedet. Sognepræsten, sognerådsformanden og Halkjær dannede et udvalg.
Den 5. maj 1950 var man klar til at afsløre stenen. Flere hundrede af egnens beboere var mødt op, da sognepræst F. Frederiksen, Stadil, påbegyndte sin mindetale for de dræbte flyvere. Efter talen foretog Ingemann Halkjær afsløringen af stenen med de 8 navne, som man havde fået fra England. (S/Ldr Kelaher´s lommebog blev af værnemagten fundet på stedet). Efter taler af amtmand A.V. Karberg, Ringkøbing, og oberstløjtnant Olsen, Viborg, nedlagde kaptajn H. Bork-Larsen en krans på Hjemmeværnets vegne. Dermed havde beboerne i Stadil givet S/Ldr Kelaher og hans besætning en gravsten.

 

http://www.visitvest.dk/oversigt/sev%25C3%25A6rdigheder/monumenter/flyvergrav+v-+stadil

 

http://www.airmen.dk/