ROYAL AIR FORCE

 

Bogø. Denmark. 3. Stk.

Borris. Denmark

 

Gram. Denmark.

Gørding. Denmark. 1. Stk.

 

Hjardemål Klit. Denmark. 1. Stk.

 

Husby. Denmark. 4. Stk.

 

Lemvig. Denmark. 45. Stk.

 

Idom. Denmark 7 Stk.

 

Nr. Lyngvig. Denmark. 3 Stk.

 

Sdr. Nissum. Denmark. 10. Stk.

 

Vedersø. Denmark. 1. Stk.

 

Ny Sogn Kloster. Denmark. 2. Stk.

 

Oue. Denmark. 9. Stk

Skarrild. Denmark

 

Stadil. Denmark. 3. Stk.

Struer. Denmark.

 

Skagen. Denmark 4. Stk.

 

Skive. Denmark 2. Stk.

 

Svendborg. Denmark 7. Stk.

Tønder. Denmark

 

Ørslev Denmark 3 Stk.

Øster Starup. Denmark 1 Stk.

Aadum. Denmark